2018-03-14

Tikėjimo pagrindai 1-os dalies pabaiga


TIKĖJIMAS IŠ ŠIRDIES


Mes jau paminėjome apie tai,kad Allah garbinimas pasireiškia žodžiuose,darbuose ir įsitikinimuose.Pradėsime nuo paaiškinimo,ką Allah įsakė kiekvienam žmogui būti įsitikinusiu.
Aukščiausiasis Allah įsakė mums įtikėti Juo:

" O tie,kurie įtikėjote!Tikėkite Allah..." (Koranas,sura Moterys,136 ajatas)

"Nėra palaimos tame,kad jūs atsuktumėte savo veidus į rytus ir vakarus,bet palaimintas tas,kuris įtikėjo Allah,Jo angelus,Jo Raštu ir Jo pasiuntiniais ..." (Koranas,sura Karvė,177 ajatas)

"Pranašas ir tikintieji patikėjo tuo,kas buvo pasiųsta jam nuo Viešpties.Visi įtikėjo Allah, Jo angelais, Jo Raštu ir Jo Pasiuntiniais...." (Koranas,sura Karvė,285 ajatas)

"Tas,kuris netiki  Allah,Jo angelais,Jo Raštais,Jo pasiuntiniais ir Paskutine Diena,yra papuolęs į gilų paklydimą."(Koranas,sura Moterys,136 ajatas)

 Pranašas,taika ir Allah palaiminimas jam,pranešė mums apie tai,juk Tikėjimo(Iman)esmė yra tame,kad žmogus iš širdies tiki į šešetą dalykų.

Allah pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,pasakė:
"Tikėjimo esmė susideda iš to,kad tu tikėtum Allah ir Jo angelais ir Jo Raštu ir Jo pranašais ir Paskutine Diena,o taip pat,kad  tu tikėtum lemtimi tiek gera, tiek bloga."

Tokiu būdu,įsitikinusi širdis susideda iš sekančių dalykų:
1.Tikėjimas Allah
2.Tikėjimas Jo angelais
3.Tikėjimas Jo Raštu
4.Tikėjimas Jo pasiuntiniais
5.Tikėjimas Teismo diena
6.Tikėjimas lemtimi su jos gėriu ir blogiu.

Arabų kalboje veiksmažodis "akada",šaknis kurio susideda iš raidės "ain","kaf" ir "dal" ,perduoda skirtingas reikšmes,turinčias sąsajas su tokiais dalykais,kaip "apsisprendimas","užsispyrimas" ir "tvirtumas".
Kalbant apie bendrašaknį su juo žodį "akyda" ,tai - specialus terminas,kuris reiškia viską ,kas susiję su religija,tai kas yra žmogui žinoma ir kuo jis yra įsitikinęs.
Visų šių žinių  ir širdies įsitikinimų ratas yra taip pat vadinamas "religijos pagrindais".
Tai  vadinama "religijos pagrindais" dar ir dėl to,kad atsakydamas į angelo Džibrylio(Gabrieliaus),taika jam,klausimus apie tikėjimą,Allah pasiuntinys,taika ir Allah palaiminimas jam,paminėjo šiuos šešius jos pagrindus,būtent:tikėjimas Allah,Jo angelais,Jo Raštu,Jo pranašais,Paskutine diena ir gėrio bei blogio lemtimi.

šaltinis:
https://daura.com/vtoroy_kurs_po_izucheniu_edinobojiya_1/